Skattefusk är ett systemfel

Estelle


Skattesmitarna

De beräknas kosta oss omkring 45 miljarder kronor om året. Vi kallar dom för skattesmitare. Värst är dom rikaste, som flyttar sina inkomster till diverse så kallade skatteparadis och på så vis slipper betala skatt i Sverige. Det är egentligen ingen större konst, det finns mängder med företag och bankanställda som hjälper kapitalisterna att förvara deras pengar säkert och tryggt samtidigt som dom betalar minimalt eller ingen skatt alls.

Men problemet är inte skattesmitarna i sig, problemet är inte heller dessa företag som underlättar skattesmitning. Problemet är att vi lever i ett system som möjliggör detta. Så det räcker inte att vi skjuter till några extra pengar till Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten. För vad kapitalisterna kommer göra är att hitta nya sätt att förvara sina pengar, och dom som är rikast kommer att komma undan lättast. För ju mer pengar man har desto mer säkerhet kan man köpa sig.

Att kräva fler åtgärder från myndigheter är som att stå och stampa på samma fläck. Att tro att de styrande politkerna kommer att lösa dessa problem är naivt. För det första är det just politiker som ofta förekommer i läckor där man avslöjar skattesmitning (Som tex senaste Paradisläckan eller förra årets Panamapapperna) och därför har dom ett stort intresse av att upprätthålla ett sådant system.

För det andra så är skattesmitningen alldeles laglig. Det är en del av det kapitalistiska systemet, och för att kunna göra sig av med detta problemet behöver man göra sig av med hela det kapitalistiska systemet. Vilken topp-politiker kommer att föreslå denna lösningen?

En annan ekonomi är möjlig.

Så länge vi lever i ett samhälle där varan har ett värde och ett pris så kommer det vara möjligt att skapa en profit på detta, oavsett om det är statssocialism vi talar om eller fullt utvecklad kapitalism.

Och så länge det ekonomiska systemet är uppbygt på att göra det så lätt som möjligt att skapa sig denna profit kommer de som drar mest nytta av systemet vilja säkra sina tillgångar på bästa möjliga sätt.

I ett anarkistiskt samhälle kommer vi att behöva göra av oss med värdet på varan. Det är det första steget mot en mer jämnlik ekonomi. När vi har gjort oss av med värdet på varan finns det inte heller en möjligthet att räkna ut ett pris. Detta i sin tur leder till att ingen kan skapa sig en profit genom att sälja eller tillverka en vara. Det är inte möjligt att bygga kapital.

Det är endast på detta sättet som vi kan åtnjuta ekonomisk frihet i ett samhälle. System som förespråkar egendom och kapital kommer alltid att vara orättvist. Vi kan stifta så många lagar vi vill, men de som har kapital kommer alltid hitta på ett sätt att skydda den.

Som exempelvis helt laglig skatteflykt.